Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 764672
  • Do końca roku: 200 dni
  • Do wakacji: 7 dni

Kartka z kalendarza

Kodeks przedszkolaka

Dziecko ma prawo do :

                  -mądrej, serdecznej, pełnej ciepła atmosfery,

                   -poczucia bezpieczeństwa,

                   -zabawy-wyboru zabawek i partnerów do zabawy,

                   -wyrażania własnego zdania,

                   -podejmowania własnych decyzji,

                   -indywidualnego tempa rozwoju,

                   -pomocy osób dorosłych,

                   -popełniania błędów,

                   -odnoszenia sukcesów,

                   -zmiany własnego zdania,

                   -wyrażania emocji,

                   -informacji, eksperymentowania, badania, przeżywania.


Dziecko ma obowiązek:

                   -stosowania norm i zasad społecznie akceptowanych,

                   -dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

                   -dbania o porządek w swoim otoczeniu,

                   -sprzątania po zabawie,

                   -dbania o własny wygląd,

                   -okazywania szacunku dorosłym, rówieśnikom i młodszym.