Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 764637
 • Do końca roku: 200 dni
 • Do wakacji: 7 dni

Kartka z kalendarza

Zadania przedszkola

Zadania przedszkola

 

 • Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły,
 • Rozwijanie samodzielności i dążenie do osiągania wyznaczonych celów,
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka,
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych,
 • Wyrażanie własnych myśli i przeżyć,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez działalność plastyczną, techniczną i muzyczną,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.